(29/01/2009)

Danh sách các doanh nghiệp Hàn Quốc nhập khẩu thủy sản

Thương vụ tại Hàn Quốc giới thiệu một số doanh nghiệp Hàn Quốc nhập khẩu hàng thủy sản thực phẩm để các doanh nghiệp Việt Nam liên hệ thiết lập quan hệ kinh doanh

01     ASIA MARINE PRODUCTC CORP     KOREA 
    Adress: 498-18 HADAN2DONG, SAHA-KU, PUSAN 
    Tel:     0082 51 207-1055 
    Fax:    0082 51 8318096   
    
Mail: ANCROK@KORNET.NET 
    Contact persong:    KANG, KYUNG-MO         
    ESTABLISHED IN 1998 EMPLOYEES:150

02     B&F SEAFOOD,BAYVIER CORP          
  SEOUL   
  0082 2 449 8874     0082 2 449 8876     
 
KIMHYUNGSOP@KOREA.COM 
 MR KIM HYUNGSOP          

03     BILLION TRADING COMPANY 
 5-62, GAJEONG1-DONG,SEO-GU, INCHEON-SI    
 0082 32 568 7285  
 0082 32 568 7290  
 
LJH6011@HOTMAIL.COM
 JINHO LEE
 
HTTP://WWW.CRABBIZ.COM
 ESTABLISHED IN 1994
04     C.K TRADING CO.LTD
5FL HUNG KOK LIFE BUILDING, #1124, GUWEOL DONG,NAMDONG-GU, INCHON  
0082 32 433 4418     0082 32 433 4419     CKTRADING@HANMAIL.COM
MR CHOI YONG CHEUL 
WWW.CKSEAFOOD.CO.KR
     
05     CHANGSUNG CO. LTD 
CHUNAN 
0082 18 323 3388 
0082 41 588 2588  
MJGPARK@HOTMAIL.COM
BYUNG-KYU,PARK      
    
6     CHE JA TRADING CO  
FL6,DONGSEOUL B/D,48-12,KARAK-DONG, SONGFA-GU,SEOUL  
0082 2 433-8271/2  
0082 2 443-8273 
CHEJA@KOTIS.NET
CHO,JU-HONG          

07     CHO DANG TRADING CO  
16-1,NORYANGJIN-DONG TONGJAK-GU,SEOUL CITY 
0082 2 3676 9870
0082 2 3676 9873  
CHUNG, YOUNG-BUN  
 ESTABLISHED IN 1999
EMPLOYEES: 30
08     CORE INTERNATIONAL CO. LTD  
        98-4 KARAK-DONG,SONG-KU,SEOUL
        0082 2 407 4564     0082 2 401 7714 
        
DSKIM@CORELAND.NET 
        D.S.KIM    
        
HTTP://WWW.CORELAND.NET 
        ESTABLISHED IN 1994
09     COTTY SEAFOOD COMPANY
          BUSAN CITY     
          0082 10 9909 6877     0082 51 622 7108     PEGCKR@YAHOO.CO.KR
         EDWARD PARK       
   
10     DAEWA CORP         
 PUSAN     
0082 51 518 0580     
0082 51 515 2806     
DAEWA@KOREA.COM
MR HOGAN KHAN          

11     ILPOONG CORPORATION          
BUSAN, SEOUL     
0082 2 594 1242     
0082 2 594 147     
JONLE88@KORNET.NET
J.H.LEE    
      
12     INNOFOOD COMPANY          
BUSANCITY     
0082 51 292 0003     
0082 51 292 3040     I
NOFOOD@KORNET.NET
YEONG-SU, PARK        
  
13     JIN HAEMOOLSN          
1 TONGKWANG-DONG 2-GA CHUNG-GU, PUSAN 600-022     
0082 51 241-3131     
0082 51 941-2409          
CHOI. HAE-GON          
ESTABLISHED IN 1996 EMPLOYEES: 80

14     JUNG POONG CORPORATION          
SEOUL     
0082 2 404 8135-7     
0082 2 3401 1504     
OK@SEAFOODOK.COM
SUNG JAE CHO     
HTTP://WWW.SEAFOODOK.COM
ESTABLISHED IN 1988

15     KAMCHUN LTD          
BUSAN     
0082 51 255 4522     
0082 51 241 5668     
KAMCHUNLTD@YAHOO.CO.KR
CHANG JIN KIM  
        
16     KIM&CO          KWANGMYUNGSI     
0082 2 611 3567     
0082 2 611 3567     
KIMJOHN@NETSGO.COM
JOHN KIM  
        
17     LADU CO. LTD          
SEOUL     
0082 2 430 2828     
0082 2 2202 6266     
NSLEE51@HANMAIL.NET
N.S.LEE     
     
18     NEWDAEJIN, LTD          
BUSAN     
0082 51 248 1281     
0082 51 293 2926     
KSEAFOOD@KORNET.NET
KIM JUNG GYU         
 
19     PRIME-SEA INTERNATIONAL INC          
SEOUL     
0082 2 419 7557     
0082 2 419 9736     
STEVELIM@PRIME-SEA.COM
STEVE LIM     
WWW.PRIME-SEA.COM

20     PUDAN TRADE PROMOTION CO.LTD          
KYUNGNAM B/D 6F, NO.56-4,4-KA,JUNGANG-DONG,JUNG-KU,BUSAN 600014     
0082 51 4649991/3     
0082 51 4649994     
PSTRDHW@KTNET.CO.KR 
MR. HWANG,B-Y          
ESTABLISHED 0082IN 1997 
EMPLOYEES:6 BANK: PUSAN BANK,
KUKMN BANK, PUSAN BRANCH

21     SEA-A TRADING          
PUSAN     
0082 51 256 6561     
0082 51 6563     
MJURI@LYCOS.CO.KR
J.S.IM
          
22     SEA INDUSTRIAL CO.LTD          
ROOM NO.503, CHOSUN B/D. 80-12,4-GA,JUNG-KU BUSAN     
0082 51 4664464     
0082 51 4621440     
BABA1991@KORNET.NET 
LEE SHI-HYUN          
ESTABLISHED IN 1991
EMPLOYEES:6
BANK: HANVIT, KOOKMIN,PUSAN

23     TAEKYUNG TRADING CO.LTD          
#52-3,4-KA BUPYUNG-DONG,J  UNG-KU BUSAN     
0082 51 2459930     
0082 51 2459932     
GXTDDDD@HOTMAIL.NET 
IN D LEE          
ESTABLISHED IN 1992
EMPLOYEES:5
BANK: HOUSING& COMMERCIAL BANK

24     TRI CO.LTD          
4TH FLOOR JAEKYUNG BLDG,585-13 SHINSA-DONG,KANGNAM-GU,SEOUL     
0082 2 542 7242    
0082 2 549 6057     
TRICOLTD@CHOLLIAN.NET 
MR. PARK, JINSOO          
ESTABLISHED 1995
EMPLOYEES:15

25     WHALE FISHERIES CO.LTD          
83-19 O-JEONGDONG,DAEDEOK-KU,DAE-JEON 306817     
0082 42 6723400     
0082 42 6316280     
KORESUSAN@ZAIGEN.CO.KR 
MR. KIM SUN HONG          
ESTABLISHED IN 1996
EMPLOYEES: 17
BANK: KOOK MIN BANK, HANVIT BANK

26     WONIL TRADING CO.LTD          
431-2 SHINPYUNG-DONG,SAHA-KU,PUSAN604-030     
0082 51 2079881    
0082 51 207 9885     
WONILTC@YAHOO.CO.KR 
SUNG WON LEE          
ESTABLISHED IN 1987
EMPLOYEES: 35 BANK: PUSAN
BANKI LTD.SOMYON BRANCH

27     YOOIL TRADE CO. LTD         
PUSAN     
0082 51 208 2085     
0082 51 293 4229     
YOOIL@KORNET.NET
S.G.YU      
    
28     YOU SUN INC          
BUSANCITY     
0082 51 256 9666     
0082 51 256 9677     
YOUSUNINC@KORNET.NET
CHANG WAN KIM        
  
29     YOUNG CHANG CORPRATION          
PUSAN     
0082 51 244 8221     
0082 51 234 6219     
FISHKOR@KOTIS.NET
HARRIS JUNG         
 
30     ZAGALCHI KOREA CO.LTD          
1-61BUG, NAMPO-DONG JUNG-KU BUSAN600-041     
0082 51 245 3668     
0082 51 245 3668     
WEBMASTER@ZAGALCHI.CO.KR     
FRANCO     
WWW.SEAFOODMART.NET
ESTABLISHED IN 1952


Thương Vụ Việt Nam tại Hàn Quốc