(08/01/2009)

Danh sách các doanh nghiệp Hàn Quốc nhập khẩu hàng nông sản thực phẩm

Thương vụ tại Hàn Quốc thông báo danh sách các nhà nhập khẩu Hàn Quốc có nhu cầu hàng nông sản thực phẩm để các doanh nghiệp liên hệ thiết lập mối kinh doanh:

Danh sách những nhà nhập khẩu Hàn Quốc về Rau, Hoa, Quả tươi 1) Orion Snack International Corporation Add: 30-10, Munbae-dong, Yongsan-gu, Seoul, 140-100, Korea Tel: 02-710-6272 Fax: 02-704-1093 President: Mr. ChungSun Young Importer of Potatoes 2) Nong-Shim Co., Ltd. Add: 370, Shindaebang-dong, Dongjak-ku, Seoul, 156-010, Korea Tel: 02-820-7114 Fax: 02-820-7528 Email: export@nongshin.co.kr President: Mr. Lee, Sang Yoon Importer of Potatoes 3) Hai Tai Confectionery & Foods Co., Ltd. Add: 321-4 Cheoheung-ri, Seonggeo-eup, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, 330-836, Korea Tel: 02-7097586 Fax: 02-790-8126 Email: webmaster@ht.co.kr President: Yoon Young Dal Importing Potatoes 4) Han Jung Co., Ltd. Add: 525, Sanseong-ri, Ongdong-mycon, Jeongeup-si, Jeollabuk-do, 580-932,Korea Tel: 063-537-3241 Fax: 063-537-3241 Email: sm486012@empal.com President: Baek, Ran-hee Importing Onions 5) Korea Tourist Supply Centre Inc., Add: 255-5, Neung-dong, Gwangjin-gu, Seoul, 143-849, Korea Tel: 02-2204-5845 Email: ktsci@kotis.net President: Yoo Bong Chul Importing Onions 6) Agricultural & Fishery Marketing Corporation Add: 232, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul, 137-130, Korea Tel: 02-6300-1114 Fax: 02-6300-1600 Email: sysop@kati.net President: Chung, Kui Lee Importer os Garlic 7) Lotte Trading Co., Ltd. Add: Aurora World B/D, 997-2, Daechi-dong, Kangnam-gu, Seoul, Korea Tel: 02-3459-9600 Website: www.lottetrading.com Email: webmaster@lottetrading.com President: Shin, Dong-Hoon Importing Cauliflowers, Headed Broccoli 8) Yireju Trading Co., Ltd. Add: 636-62, Guro-dong, Guro-gu, Seoul, 152-050, Korea Tel: 02-2675-9056 Fax: 02-2676-9054 President: Park, No-Suck Importing Cauliflower, Headed Broccoli 9) Pung Hoi Trading Co., Ltd. Add: 225-1, Deogin-ri, Osan-myeon, Cheongwon-gun, Chungcheongbuk-do, Korea Tel: 043-260-6786 Fax: 043-260-6787 Email: pung1118@kotis.net President: Liu Zhen Feng Importer of Cabbages 10) Poong Han Food Co., Ltd. Add: 26-3, Jinyeong-ri, Junyeong-eup, Gimbae-si, Gyeongsangnam-do, 621-807, Korea Tel: 055-343-9021/3 Fax: 055-343-9024 Email: poonhan@hanmail.net Importer of Cabbages 11) Ma Lim Co., Ltd. Add: 79-4, Rm 1004, Sehwa B/D, Garak-dong, Songpa-gu, Seoul, 138-160, Korea Tel: 02-443-7394 Fax: 02-443-7395 Email: malim@kornet.net President: Huh, Nam-Jun Importing Carrots, Turnips, Celeriac, Edible Roots 12) Gold Tower Co., Ltd. Add: 710 Sanggye-dong, Nowon-gu, Seoul, Korea Tel: 02-935-9030 Fax: 02-935-9035 Email: oyk@goldtower.co.kr President: Oh, Young-Keun Importer of Carrots and other edible roots 13) All fresh Co., Ltd. Add: Rm 670-1, Yulgeum-ri, Seonghwan-eup, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, 330-807, Korea Tel: 041-588-5885 Fax: 041-588-5886 Email: yj5886@hanmail.net President: Son, Young Wan Importer of Asparagus, Egg-plants, Mushrooms, Spinach 14) Tae Heung Co., Ltd Add: 6Fl, Korea Express B/D, # 1, Hang-dong 3-ga, Jung-gu, Incheon, 400-033,Korea Tel: 032-889-9117 Fax: 032-765-9147 Email: ycw432@kotis.net President: Han, Young-mi Importer of Vegetable ( frozen, uncooked or cooked by steaming, boiling in water) 15) Hyunjin Pharmacy Co., Ltd. Add: 822-6, Jegi-dong, Dongdaemun-gu, Seoul, 130-060, Korea Tel: 02-967-1277 Fax: 02-967-1279 Email: donmani9@kornet.net President: Seo,Seung Moo Importer of Manioc 16) Darim Nutsville Co., Ltd. Add: 547-8, Guui-dong, Gwangjin-gu, Seoul, 143-200, Korea Tel: 02-455-0817 Email: drnut@hananet.net President: Yoo, Han-Kyu Importer of Coconuts, Cashew nuts 17) Kumho Mulsan Corporation Add: 2F-6, Gagongchuri-jang, 600 Garak-dong, Songpa-gu, Soeul, Korea Tel: 02-407-1311 Email: kumhofd@chol.com President: Myun Ho Kim Importer of Coconuts, Cashew nuts 18) Macro Trading Inc., Add: Rm 210, Saemi B/D, 57 Yeongdeungpo-dong 8-ga, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-038, Korea Tel: 02-671-6688 Fax: 02-677-3878 President: Choi, Yeong Suk Importer of Cut flowers and Flower Buds ( fresh) 19) Keojin Trading Co., Ltd. Add: Rm 205, 542-5, Sungnae-dong, Kangdong-ku, Seoul, 134-031, Korea Tel: 02-486-4610 Fax: 02-476-6087 Emai: keojin@kornet.net Importer of Cut flowers and Flower Buds ( Fresh)


Thương Vụ Việt Nam tại Hàn Quốc