(07/02/2020)

Danh sách các doanh nghiệp cung cấp vải lọc kháng khuẩn

Để hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang tìm nguồn nguyên liệu, Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển xin cung cấp danh sách một số doanh nghiệp tại thị trường Bắc Âu cung cấp mặt hàng vải lọc kháng khuẩn.


Doanh nghiệp xem danh sách chi tiết trong file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển