(26/02/2010)

Danh sách các doanh nghiệp Bỉ kinh doanh Thủy hải sản cập nhật 2010

Có thể tham khảo thêm Dach sách cũ trong tài liệu kèm theo

 AKSU


Cá chế biến

Địa chỉ: Brusselsesteenweg 269 1780 Wemmel – BELGIQUE

Tél : +32 24 60 48 45 - Fax : +32 24 60 60 68

 

ALGUKO BVBA


Cá biển

Địa chỉ: Stationsstraat 192b 8480 Ichtegem- BELGIQUE

Tél : +32 59 70 64 55- Fax : +32 51 58 25 87

 

ALL FREEZ NV


Cá hộp, hải sản, cá nước ngọt và ốc

Địa chỉ: Scheepstraat 11- Ude Bunders 3630 Maasmechelen– BELGIQUE

Tél : +32 89 76 22 52- Fax : +32 89 76 79 65

 

AQUARIA ANTWERP BVBA


Cá nước ngọt

Địa chỉ: Barones Ludwina De Borrekenslaan 90 2630 Aartselaar- BELGIQUE

Tél : +32 38 70 71 80- Fax : +32 38 70 71 91

 

ARTIMAR


Cá hộp, hải sản và ốc

Ringlaan-Zuid 107 8420 De Haan- BELGIQUE

Tél : +32 58 22 39 00- Fax : +32 58 23 27 87

 

BISSCHOPS - VERACHTER


Cá hộp, hải sản và ốc

Địa chỉ: Oudestraat 5 2630 Aartselaar- BELGIQUE

Tél : +32 38 70 51 30- Fax : +32 38 70 51 82

 

CASPIAN TRADITION SA

 
Cá hộp, hải sản và ốc

Địa chỉ: Avenue Des Paquerettes 55, 1410 Waterloo- BELGIQUE

Tél : +32 23 54 97 90- Fax : +32 23 53 16 34

 

CORTHOUT JOANNES


Cá hộp, hải sản và ốc

Địa chỉ: Lindendreef 16 2340 Beerse- BELGIQUE

Tél : +32 14 61 55 01

 

D.B. VIS BVBA


Cá biển

Địa chỉ: Ierse-Zeestraat 109 8380 Brugge- BELGIQUE

Tél : +32 50 36 68 20- Fax : +32 50 36 68 29

 

DELIMED


Cá hộp, hải sản và ốc

Địa chỉ: Motstraat 72 2800 Mechelen- BELGIQUE

Tél : +32 15 40 43 90- Fax : +32 15 40 43 99

 

DE ZILVERVIS


Cá biển và cá nước ngọt

Địa chỉ: Mechelbaan 225 2580 Putte- BELGIQUE

Tél : +32 15 75 53 30- Fax : +32 15 75 26 00

 

DFM SAVEURS


Cá chế biến

Địa chỉ: Rue Des Combattants 28 6180 Courcelles- BELGIQUE

Tél : +32 71 46 27 37- Fax : +32 71 46 27 39

 

FOOD PARTNERS CO


Cá hộp, hải sản và ốc

Địa chỉ: Rue Du Muturnia 299 6220 Heppignies - BELGIQUE

Tél : +32 71 81 88 88 - Fax : +32 71 81 88 89

 

GABRIEL SCRL


Cá hộp, hải sản và ốc

Địa chỉ: Avenue De Norvege 1 4960 Malmedy- BELGIQUE

Tél : +32 80 79 94 79

 

GADUS NV


Cá hộp, hải sản, cá nước ngọt và ốc

Địa chỉ: Toevluchtweg 15a 8620 Nieuwpoort- BELGIQUE

Tél : +32 58 22 39 00- Fax : +32 58 23 27 87

 

GASTRO FISH


Cá biển và cá nước ngọt

Địa chỉ: Brugsesteenweg 552 554 8800 Roeselare- BELGIQUE

Tél : +32 51 24 49 70- Fax : +32 51 24 73 82

 

MARINE HARVEST BELGIUM

 

Cá hộp, hải sản và ốc

Địa chỉ: Zandvoordestraat 446 8400 Oostende- BELGIQUE

Tél : +32 59 55 06 40- Fax : +32 59 50 90 93

 

MARINE HARVEST PIETERS NV


Cá hộp, hải sản, cá nước ngọt và ốc

Địa chỉ: Kolvestraat 4 8000 Brugge- BELGIQUE

Tél : +32 50 45 85 85- Fax : +32 50 45 85 86

 

MORUBEL


Cá hộp, hải sản và ốc

Địa chỉ: Ankerstraat 2 8400 Oostende- BELGIQUE

Tél : +32 59 32 28 68- Fax : +32 59 32 46 60

 

MOSSELMAN


Cá hộp, hải sản và ốc

Địa chỉ: Industriepark Rosteyne 17 9060 Zelzate- BELGIQUE

Tél : +32 93 45 87 66- Fax : +32 93 45 62 10

 

NEW GABRIEL EUROPA SPRL


Cá nước ngọt

Địa chỉ: Pisciculture 6 4960 Malmedy- BELGIQUE

Tél : +32 80 57 91 57- Fax : +32 80 57 07 46

 

OCEAN FISH


Cá biển và cá nước ngọt

Địa chỉ: Avenue Antoon Van Oss 1 1120 Bruxelles- BELGIQUE

Tél : +32 22 64 98 98- Fax : +32 22 64 98 90

 

OCEAN MAREE


Cá biển

Địa chỉ: Quai De L'Industrie 214 1070 Bruxelles- BELGIQUE

Tél : +32 25 23 63 93- Fax : +32 25 22 28 41

 

PROMARITIMES NV


Cá biển

Địa chỉ: Antoon Van Osslaan 1, Internal Postal Box 22 PB 22 1120 Brussel- BELGIQUE

Tél : +32 22 64 98 40- Fax : +32 22 64 98 44

 

SODIAL


Cá hộp, hải sản và ốc

Địa chỉ: Z.I.Jumet - 4e Rue 6040 Jumet- BELGIQUE

Tél : +32 71 37 33 44- Fax : +32 71 37 03 24

 

SOPRALEX - VOSMARQUES SA


Cá hộp, hải sản và ốc

Địa chỉ: Rue De Termonde 206-210 1083 Bruxelles- BELGIQUE

Tél : +32 24 65 30 50- Fax : +32 24 65 35 39

 

VANDERMAESEN

 

Cá hộp, hải sản và ốc

Địa chỉ: Westlaan 313 3550 Zolder- BELGIQUE

Tél : +32 13 53 05 53- Fax : +32 13 53 05 60

 

VISWAREN BONNET


Cá hộp

Địa chỉ: Haringstraat 142 143b144 8400 Oostende - BELGIQUE

Tél : +32 59 32 22 86 - Fax : +32 59 33 11 01


Thương vụ Việt Nam tại EU và Bỉ - Luxembourg