(22/11/2013)

Danh sách các doanh nghiệp An-giê-ri nhập khẩu vật liệu xây dựng và hàng thủ công mỹ nghệ

Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á giới thiệu danh sách các doanh nghiệp An-giê-ri nhập khẩu vật liệu xây dựng và hàng thủ công mỹ nghệ trong file đính kèm./. Hoàng Đức Nhuận


Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á