(15/12/2021)

Danh sách các công ty xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh tổng hợp của Israel cần tìm đối tác Việt Nam.

Danh sách các công ty xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh tổng hợp của Israel cần tìm đối tác Việt Nam.

Xin xem file đính kèm./.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Israel