(15/07/2019)

Danh sách các Công ty XNK của Israel

Danh sách các Công ty XNK của Israel, do Thương vụ Việt Nam tại Israel tổng hợp

Thương vụ tại Israel gửi các danh sách các Công ty XNK của Israel trong các file đính kèm để doanh nghiệp tham khảo, liên hệ, giao dịch.

Thương vụ Việt Nam tại Israel