(03/06/2020)

Danh sách các công ty xây dựng dân sự của Senegal

Thương vụ VN tại Algeria giới thiệu danh sách các công ty Senegal trong lĩnh vực kỹ thuật xây dựng dân sự do Phòng Thương mại và Công nghiệp nước này cung cấp.

Xin mời mở file đính kèm.

Hoàng Đức Nhuận

Tải file đính kèm
1 file
Thương Vụ Việt Nam tại Algeria