(04/11/2008)

Danh sách các công ty Vùng Wallonia (cộng đồng Pháp ngữ) quan tâm kinh doanh với Việt Nam

Danh sách 534 doanh nghiệp Wallonia đang kinh doanh hoặc muốn làm ăn với các doanh nghiệp Việt Nam. Lĩnh vực hoạt động hầu hết được ghi cụ thể trong web-site của từng doanh nghiệp.

Xem file kèm theo.


Tải file đính kèm
1 file
Thương Vụ Việt Nam tại Bỉ và EU