(25/11/2013)

Danh sách các công ty Thổ Nhĩ Kỳ kinh doanh sản phẩm thịt

Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á giới thiệu Danh sách các công ty Thổ Nhĩ Kỳ kinh doanh sản phẩm thịt trong file đính kèm.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.


Tải file đính kèm
1 file
Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á