(07/10/2013)

Danh sách các công ty Sri Lanka đang có nhu cầu xuất nhập khẩu các loại hàng hóa

Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á giới thiệu danh sách một số công ty tại Sri Lanka đang có nhu cầu xuất nhập khẩu nhiều loại hàng hóa, chi tiết trong file đinh kèm.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.


Tải file đính kèm
1 file
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á