(01/06/2020)

Danh sách các công ty Senegal kinh doanh máy móc, thiết bị điện

Thương vụ VN tại Algeria giới thiệu danh sách các doanh nghiệp Senegal kinh doanh, XNK máy móc, thiết bị điện do Phòng Thương mại và Công nghiệp Senegal cung cấp.

Đề nghị mở file đính kèm.

Hoàng Đức Nhuận

Thương Vụ Việt Nam tại Algeria