(01/06/2020)

Danh sách các công ty Senegal kinh doanh máy móc, sản phẩm cơ khí

Thương vụ VN tại Algeria giới thiệu danh sách doanh nghiệp Senegal kinh doanh, XNK sản phẩm cơ khí do Phòng Thương mại và Công nghiệp Senegal cung cấp.

Xin mời mở file đính kèm.

Hoàng Đức Nhuận

Thương Vụ Việt Nam tại Algeria