(27/05/2020)

Danh sách các công ty Senegal đánh bắt và xuất khẩu hải sản

Thương vụ Việt Nam tại Algeria giới thiệu danh sách các doanh nghiệp Senegal chuyên đánh bắt và xuất khẩu hải sản do Phòng Thương mại và Công nghiệp Senegal cung cấp.

Lưu ý: Doanh nghiệp nên sử dụng phương thức thanh toán L/C không hủy ngang có xác nhận của ngân hàng uy tín châu Âu hoặc châu Mỹ.

Hoàng Đức Nhuận