(13/11/2013)

Danh sách các công ty nhập khẩu hàng nông sản của An-giê-ri

Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á giới thiệu danh sách các công ty nhập khẩu hàng nông sản (gạo, cà phê, hạt tiêu, cơm dừa…) của An-giê-ri để các doanh nghiệp quan tâm liên hệ trực tiếp./.

Hoàng Đức Nhuận


Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á