(17/12/2020)

Danh sách các công ty ngành thực phẩm của Áo

Thương vụ Việt Nam tại Áo chia sẻ danh sách các công ty hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm của Áo do Phòng Kinh tế Liên bang Áo cung cấp.
Danh sách các công ty ngành thực phẩm của Áo

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Thông tin chi tiết và cập nhật có thể được tham khảo tại đây.

Thương vụ Việt Nam tại Áo