(18/12/2020)

Danh sách các công ty ngành nhựa của Áo

Thương vụ Việt Nam tại Áo chia sẻ danh sách các công ty hoạt động trong lĩnh vực nhựa của Áo do Phòng Kinh tế Liên bang Áo cung cấp.
Danh sách các công ty ngành nhựa của Áo

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Áo