(01/04/2021)

Danh sách các công ty ngành dược phẩm của Áo

Thương vụ Việt Nam tại Áo chia sẻ danh sách các công ty hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm của Áo do Hiệp hội Y tế Áo cung cấp.

Thông tin chi tiết tham khảo tại đây.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Áo