(29/10/2021)

Danh sách các công ty kinh doanh XNK tổng hợp của Israel cần tìm đối tác Việt Nam

Danh sách các công ty xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh tổng hợp Israel cần tìm đối tác Việt Nam.

Xin xem file đính kèm./.

Thương vụ Việt Nam tại Israel