(11/08/2014)

Danh sách các công ty kinh doanh XNK sản phẩm kim loại trong ngành xây dựng tại UAE

Danh sách các công ty kinh doanh xuất nhập khẩu sản phẩm kim loại trong ngành xây dựng tại UAE được đăng trong file gửi kèm.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Nguyễn Phúc Nam

Tải file đính kèm
1 file
Vụ thị trường Châu Phi Tây Nam Á