(16/07/2019)

Danh sách các công ty Hungary kinh doanh hạt điều ( tiếp)

Thông tin về công ty Hungary kinh doanh hạt điều do Thương vụ Việt Nam tại Hungary cung cấp

1. MGM TRADING KFT.

HEAD OFFICE:

Add: 4405 Nyiregyhaza, Tunde u.11

Email: info@mgmtradingkft.com

Phone:+36 1 701 0092

WHATSAPP: +(361) 701 0092

Website: http://mgmtradehungary.com

 

 Brand Office Poland:

Add:UL.Sucharskiego Henryka 48 01-390 Warszawa, Poland

Email: sales@mgmtradeingkft.com

PHONE/WHATSAPP: +48 732231670

WEB: https://mgmtradingkft.com

 

2.NATURTRADE HUNGARY KFT.

Add: 6725 Szeged, Szabadsajtó u. 54.

Tel: +36 30 211 6040/ +36 30 406 4100/+36 30 694 7836/+36 30 820 5160/+36 30 211 6044

Email: info@naturtrade.hu

Website: http://www.naturtrade.hu/en

 

Thương vụ Việt Nam tại Hungary