(19/10/2020)

Danh sách các công ty dệt may của Áo

Thương vụ Việt Nam tại Áo chia sẻ danh sách các công ty hoạt động trong lĩnh vực quần áo của Áo do Phòng Kinh tế Liên bang Áo cung cấp.
Danh sách các công ty dệt may của Áo

Thông tin chi tiết và cập nhật có thể được tham khảo tại:

https://www.wko.at/branchen/industrie/textil-bekleidung-schuh-leder/bekleidungsindustrie/unternehmen-der-bekleidungsindustrie.html

http://www.textilindustrie.at/firmen-produkte/

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Áo