(01/07/2020)

Danh sách các công ty Algeria xuất nhập khẩu hàng nông sản

Thương vụ Việt Nam tại Algeria giới thiệu danh sách các công ty Algeria xuất nhập khẩu hàng nông sản để công ty trong nước quan tâm, liên hệ.
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN TẠI  ALGERIA
STT Thị trường Sản phẩm/ nhóm hàng có nhu cầu Tên cơ quan/doanh nghiệp Thông tin về doanh nghiệp
1 Algeria Nhập khẩu tinh bột sắn SARL ALGERIE COFTHE Người liên hệ: Ông Mourad SEDDIKI, Tel: (213)0 661 76 35 73; Fax: (213)0 555 67 60 95 Email: mouradmourad70@gmail.com; Địa chỉ: 23 RUE RACHID LEFKIR -EL MOURADIA-ALGER
2 Algeria Nhập khẩu chè xanh Chambre de Commerce et d’Industrie Hoggar, Algérie Tel : +213 29311390 ; Fax : +213 29311392 ; Email : cci.hoggar@hotmail.com; elhoggarfroid@gmail.com
3 Algeria Xuất khẩu chân gà SARL CHALYN EXPORT CORPORATE GROUP Mobile: +213 550 14 65 91
E-Mail: kerdjadj.lynda2012@gmail.com
4 Algeria Nhập khẩu hạt điều thô Eurl Globalnegos B to B Derradji Residence du Rocher, bl Thikharoubine Sidi Admed, Bejaia, Algeria; Tel: +213 3417549; +231 672033980; Email: salahderradji@yahoo.fr
5 Algeria Nhập khẩu sợi đay Sarl Bioretanne Tel: 00213560061130; Email: eurl.bioretanne@live.com
6 Algeria Nhập khẩu cà phê thô Société Africafe Email: fatihhamdani13@gmail.com ; web: www.africafe-dz.com   
7 Algeria Nhập khẩu sữa bột Sarl Laiterie Soummam Địa chỉ: Route Nationale N026 Taharacht 06001 Akbou Bejaia Algerie Tel: 0021334356820/0021334356060 Fax: 0021334359592; Mobile: 00213770942880; Email: seddiksadi@soummam-dz.com
8 Algeria Nhập khẩu sữa bột SPA Laiterie Drâa Ben KHEDDA Liên hệ: Ông Sofiane Hasseni; Địa chỉ:  Rue Kasri Admed BP 102 D.B.K Tizi-Ouzou; Mobile: +213560837526 Fax:+21326272020; Email: marketing@laiteriedbk.dz
9 Algeria Nhập khẩu cà phê, hạt tiêu EURL ALICO EST Người liên hệ: Ông AKOUBACHE Rabah, Địa chỉ:  Lotissement 225 lots zone d’activite artisanale 1ere tranche,  Wilaya Ouled sabor/Setif; Email: alico_est_2005@yahoo.fr
10 Algeria Xuất khẩu chân gà Société Sarl Algeria Agro Process Địa chỉ: Medea, Algerie,  Mob:00213 555071540
E-mail:fouadhentour@gmail.com
11 Algeria Nhập khẩu hạt điều  SPA MAM Liên hệ: Ông Mestar Ahcene, TGD; Email:  a.mestar@spamami.com‎; info@spamami.com  
12 Algeria Nhập khẩu ớt đen Sarl Pampel's Người liên hệ: Mr Mohamed Khodja,Mob : 00213550567829, Email: pampels-ialgerie@hotmail.com
13 Algeria Nhập khẩu hạt tiêu, điều, cà phê NEVAGA EURL Tel.:   +213-554 769 435
Fax :  +213-21.60 18 48
E-mail : djamel.teggar@gmail.com
MR. DJAMEL TEGGAR (GĐ)

Hoàng Đức Nhuận

Thương Vụ Việt Nam tại Algeria