(12/09/2017)

Danh sách các công ty Algeria kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ

Thương vụ VN tại Algeria giới thiệu danh sách một số tổ chức, công ty Algeria chuyên kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ để các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm liên hệ:

1. Công ty ALGERIAN HANDICRAFTS, SARL
Địa chỉ: Cité des Frères Benaida, 14 Bloc 195/O, Dar El Beida , ORAN, ALGERIE 
Tél: +213 41 335327/ 662 992625 
Fax: +213 41 33 53 27 
Email: info@algerian-handicrafts.com
Site Web : www.algerian-handicrafts.com 
Mặt hàng: Đồ trang trí, nữ trang

2. CHAMBRE NATIONALE DE L'ARTISANAT ET DES METIERS, EPIC – CNAM
Địa chỉ: BP 73, Sidi Fredj, Staouéli , ALGER, ALGERIE 
Tél: +213 21 376195 / 376194 
Fax: +213 21 377180 / 376195 
Email : cnam_cnam@yahoo.fr 
Mặt hàng: Sản phẩm thủ công truyền thống làm bằng tay

3. COOPERATIVE DE VANNERIE MODERNE MOUALED SAID, FRERES ET FILS - CVM
Địa chỉ: 35, route d'Alger, Koléa , TIPAZA, ALGERIE
Tél: +213 24 483611 / 661 554082 
Fax: +213 24 483611 
Email : mmoualed@yahoo.fr 
Mặt hàng: Bàn ghế bằng song mây

4. LAFADIS ALGERIE, SARL
Địa chỉ: 113, poste Annane, nouvelle ville , TIZI-OUZOU , ALGERIE
Tél: +213 26 213378 / 772 138510 
Fax: +213 26 213378 / 229692 
Email : lafadis@hotmail.com 
Mặt hàng: Đồ trang sức bằng bạc, gốm sứ cổ, thảm và các loại hàng thủ công

5. LE MODELE REDUIT DE BATEAU
Địa chỉ: 160, faubourg Boudghen , TLEMCEN, ALGERIE 
Tél: +213 43 269197 / 771 608372
Email : alaskanabil@yahoo.fr 
Sản phẩm: Mẫu tàu buồm nhỏ

6. LE CHATEAU DU ROI
Địa chỉ: Cimetière Béradi, Bourouba, Alger.
Tél : +213 661 54 23 60 ; +213 771 28 31 77. 
Fax : +213 21 26 93 96
Sản phẩm: Hàng mỹ nghệ, trang trí nội thất

7. AGENOR
Địa chỉ: Av. Mohamed Belkhacem, El Anassaer, Alger.
Tél : +213 21 67 77 14 ; Fax : +213 21 73 90 19
E-mail : hharzli@wissal.dz 
Sản phẩm: Đồ trang sức bằng vàng, bạc

Hoàng Đức Nhuận

Thương Vụ Việt Nam tại Algeria