(17/04/2020)

Danh sách 24 DNVN cung cấp khẩu trang vải kháng khuẩn và vật tư chống Covid.19 - List of 24 Vietnam suppliers of Antibacterial Cloth Facemask & Products against Covid-19

Thương vụ Việt Nam tại Nigeria cung cấp danh sách 24 doanh nghiệp sản xuất khẩu trang vải kháng khuẩn và sản phẩm chống Covid-19. In order to help the Importers in Nigeria, Ghana, Cameroon, Togo, Chad, Sierra Leone & Liberia and other countries, to buy the Antibacterial Cloth Facemask & Products against Covid-19, the Vietnam Trade Office in Nigeria, posted the list of 24 Vietnam suppliers of masks and materials against Covid-19.
Danh sách 24 DNVN cung cấp khẩu trang vải kháng khuẩn và vật tư chống Covid.19 - List of 24 Vietnam suppliers of Antibacterial Cloth Facemask & Products against Covid-19

Machine for producing the face mask in DANAMECO Da Nang city Vietnam (illustrated picture)

 

Danh sách 24 nhà máy sản xuất khẩu trang vải kháng khuẩn, vật tư chống dịch Covid-19 (vui lòng tải tại cuối trang này)

List of 24 Vietnamese Manufactures of Antibacterial Cloth Facemask and other Materials against Covid-19 (please download the list at the end of this page)

 

Medical Uniforms

Medical Uniforms manufactured by Garco 10, Vietnam

 

Các doanh nghiệp trong và ngoài nước có nhu cầu, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với các nhà sản xuất, hoặc liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Nigeria.

The importers in Nigeria, Ghana, Cameroon, Togo, Chad, Sierra Leone & Liberia and other countries, can contact the Vietnamese manufactures as the above lists directly, or can contact  the Vietnam Trade Office in Nigeria:

 

Vietnam Trade Office in Nigeria

(Concurrence with Ghana, Cameroon, Togo, Chad, Sierra Leone & Liberia)

No. 21, The Address Home#1 Estate, Castlerock Ave., Lekki, Lagos city, Nigeria

Emails: ng@moit.gov.vn; VietradeNigeria@gmail.com

Mp/WhatsApp/Viber: +234 803 474 4486

https://vnembassy-abuja.mofa.gov.vn 

http://en.vietnamexport.com/

 

Khuyến cáo của Thương vụ:

- Thanh toán tại châu Phi phải dùng hình thức "Thư tín dụng, không hủy ngang" (Irrevocable Letter of Credit At sight - L/C). Không dùng hình thức thanh toán chuyển tiền bằng điện (T/T) trước 20% (30%), thanh toán sau 80% (70%), rất rủi ro;

- Doanh nghiệp XNK trong nước phải tự chịu trách nhiệm về rủi ro, nếu không theo khuyến cáo trên.

Recommendation & warning:

- The payment has to be done by the Irrevocable Letter of Credit At sight (L/C). Do not apply T/T (Telegraphic Transfer) 20% (30%) before shipment, 80% (70%) after shipment;

- The exporter and importer have to bear any risk, if do not follow the above recommendation.

 

Thương vụ Việt Nam tại Nigeria

Vietnam Trade Office in Nigeria

(Concurrence with Ghana, Cameroon, Togo, Chad, Sierra Leone & Liberia)

 

Thương vụ Việt Nam tại Nigeria