(18/11/2020)

Danh sách 123 nhà xuất nhập khẩu của Tây Ban Nha

Thương vụ Việt Nam tại Tây Ban Nha xin trân trọng gửi danh sách 123 doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Tây Ban Nha trong các lĩnh vực để Quý doanh nghiệp tham khảo.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Tây Ban Nha