(29/09/2021)

Danh mục sản phẩm thuộc diện kiểm soát nhập khẩu cập nhật ngày 13/9/2021

Thương vụ ĐSQ Việt Nam tại Ma-rốc kính gửi các quý doanh nghiệp quan tâm tham khảo Danh mục sản phẩm thuộc diện kiểm soát khi nhập khẩu vào Ma-rốc, do Bộ Công Nghiệp, Thương mại, Kinh tế Xanh- Số cập nhật ngày 13/9/2021.
Danh mục sản phẩm thuộc diện kiểm soát nhập khẩu cập nhật ngày 13/9/2021

Xin xem chi tiết tại file đính kèm dưới đây!

 

 

Thương vụ Việt Nam tại Maroc