(26/09/2018)

Danh mục hội chợ triển lãm quốc tế chủ yếu tổ chức tại Đài Loan năm 2019

Nhằm giúp các hiệp hội và doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu, tham khảo và trực tiếp tham gia, Thương vụ Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc cung cấp Danh mục các hội chợ triển lãm quốc tế chủ yếu được tổ chức tại Đài Loan năm 2019.
Danh mục hội chợ triển lãm quốc tế chủ yếu tổ chức tại Đài Loan năm 2019

(Hình ảnh chỉ có tính chất minh họa)

Chi tiết xin xem file kèm theo. 

Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc