(03/08/2017)

Danh mục các hội chợ, triển lãm quốc tế chủ yếu tổ chức tại Đài Loan năm 2018

Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc tổng hợp danh mục các hội chợ, triển lãm quốc tế chủ yếu tổ chức tại Đài Loan năm 2018 để các doanh nghiệp và hiệp hội Việt Nam tham khảo.

Chi tiết xin xem file kèm theo. 

Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc