(05/01/2009)

Danh mục các hội chợ dự kiến tổ chức tại Hàn Quốc năm 2009

Thông tin chi tiết xin xem tại file đính kèm

Danh mục các hội chợ dự kiến tổ chức tại Hàn Quốc năm 2009.


Thương Vụ Việt Nam tại Hàn Quốc