(07/01/2009)

Danh mục các hội chợ dự kiến tổ chức tại Hàn Quốc năm 2009

Dưới đây là một số hội chợ dự kiến tổ chức tại Hàn Quốc năm 2009. Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc xin giới thiệu tới các doanh nghiệp Việt Nam để tham khảo.

Thông tin chi tiết mời xem tại file đính kèm.


Thương Vụ Việt Nam tại Hàn Quốc