(20/02/2012)

Đánh giá thương mại song phương Việt Nam-Indonesia năm 2011

     Thực hiện năm 2011, tổng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam- Indonesia  đạt 4,606 tỷ USD. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Indonesia 2,359 tỷ USD tăng 64,55% và nhập khẩu từ thị trường này 2,247 tỷ USD tăng 15,87% so với thực hiện năm 2010.
Đánh giá thương mại song phương Việt Nam-Indonesia năm 2011

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.


Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Indonesia