(14/08/2018)

Danh bạ các công ty xuất nhập khẩu giấy Nhật Bản

Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản tổng hợp danh sách các công ty xuất nhập khẩu giấy của Nhật Bản

Công ty xuất khẩu

 1. Daiwa Trading Co., Ltd
 2. Eurasia Paper Marketing Ltd
 3. Heiwa paper co., Ltd
 4. Itochu Pulp & Paper Corp.
 5. Japan Pulp and Paper Co., Ltd.
 6. JFE Shiji Trade Corporation
 7. Kokusai Pulp & Paper  Co., Ltd
 8. Kyokuyo Co., Ltd]Marbeni Corporation
 9. Mitsubishi Corporation
 10. Nissho Iwai Paper & Pulp Corporation
 11. NP Trading Co., Ltd
 12. OZAX Corporation
 13. Shinsei Pulp & Paper Co., Ltd

 

Công ty sản xuất giấy

 1. Chuetsu Pulp & Paper Co., Ltd
 2. Daio Paper Corporation
 3. Hokuetsu Corporation
 4. Marusumi Paper Co., Ltd
 5. Mitsubishi Paper Mills Limited
 6. Nippon Paper Industries Co., Ltd
 7. Oji F-Tex Co., Ltd
 8. Oji Materia Co., Ltd
 9. Oji paper Co., Ltd

 

Hiệp hội các nhà nhập khẩu giấy Nhật Bản

Công ty nhập khẩu

 1. APP Japan Limited
 2. Bunshodo Co., Ltd
 3. Itochu Pulp & Paper Corp.
 4. Japan Pulp and Paper Co., Ltd
 5. Kokusai Pulp & Paper Co., Ltd
 6. Kokuyo Co., Ltd
 7. Kyokuyo Co., Ltd
 8. Marubeni Coporation
 9. Mitsui Busan Packaging Co., Ltd
 10. Nissho Iwai Paper & Pulp Corporation
 11. Ozax Corporation
 12. Shinsei Pulp & Paper Co., Ltd
 13. UPM-Kymmene Japan KK

 

Công ty sản xuất giấy

 1. Daio Paper Corporation
 2. Hokuetsu Corporation
 3. Nippon Paper Industries Co., Ltd
 4. Oji Paper Co., Ltd
 5. Rengo Co., Ltd
Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản