(08/10/2021)

Đài Loan bổ sung 6 nhóm thực vật vào Danh mục cấm nhập khẩu

Cơ quan quản lý Nông nghiệp Đài Loan (COA) mới đăng thông báo về việc sửa đổi Khoản Điểm 1 Mục A Thực vật hoặc sản phẩm từ thực vật bị cấm nhập khẩu của Quy định kiểm dịch thực vật và sản phẩm thực vật nhập khẩu.
Đài Loan bổ sung 6 nhóm thực vật vào Danh mục cấm nhập khẩu

(Cây hồng môn - Anthurium spp là một trong nhóm mặt hàng được đưa vào Danh sách cấm nhập khẩu vào Đài Loan lần này)

Thông báo của COA cho hay, việc sửa đổi lần này của COA, được dựa theo Khoản 1 Điều 14 Luật kiểm nghiệm phòng dịch. Theo đó, ngoài 36 sản phẩm thực vật đã cấm trước đó, Đài Loan bổ sung các sản phẩm sau vào Danh sách thực vật hoặc sản phẩm từ thực vật cấm nhập khẩu gồm:

II. Thân (kể cả thân rễ) của các loại thực vật sau:

(1) Anthurium spp.

(2) Philodendron spp.

(3) Monstera spp.

III. Bộ phận trên mặt đất của các loại thực vật sau:

(1) Anubias spp.

(2) Pepper Ficus (Bucephalandra spp.)

(3) Cyperus (Cyperus spp.)

COA cũng lưu ý các quy định hiện hành về tên của thực vật và các bộ phận của chúng  được điều chỉnh và sửa đổi theo thông báo trước đó.

Chi tiết quý độc giả tham khảo như phụ lục đính kèm./.

 

Tải file đính kèm
1 file
Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc