(11/10/2012)

Cypus: kinh tế Quý II/2012 tiếp tục giảm sút

Do những khó khăn nội tại và ảnh hưởng của suy thoái kinh tế từ châu Âu và thế giới, kinh tế Cyprus tiếp tục giảm sút trong Quý II/2012.

GDP Quý II/2012 giảm 2,3% so với Quý II/2011 và giảm 0,4% so với Quý I/2012. GDP của Quý I/2012 giảm 0,3% so với Quý IV/2011 và giảm 1,4% so với Quý I/2011.

Lạm phát tháng 9/2012 tính theo chỉ số CPI là 2,5% so với tháng 9/2011. Lạm phát tính theo HIPC thángg 9/2012 là 3,6% so với mức 4,5% của tháng 8/2012 và 2,5% của tháng 9/2011.

Nhập khẩu tháng 8/2012 là 465,2 triệu Euro, trong đó 318,0 triệu Euro là từ các nước EU và 147,2 triệu USD là từ các nước ngoài EU. Tổng nhập khẩu từ tháng 1 – 8/2012 là 3.895,73 triệu Euro, giảm so với mức 4.273,88 triệu Euro cùng kỳ năm 2011. Nhập khẩu từ EU đạt 2.637,76 triệu Euro, giảm so với mức 2.941,59 triệu Euro cùng kỳ năm 2011. Nhập khẩu ngoài EU là 1.257,96 triệu Euro, giảm so với mức 1.332,30 triệu Euro cùng kỳ năm 2011.

Xuất khẩu tháng 8/2012 là 105,7 triệu Euro, trong đó 62,5 triệu Euro sang EU và 43,2 triệu Euro sang các nước ngoài EU. Tổng xuất khẩu từ tháng 1 – 8/2012 là 961,57 triệu Euro, tăng so với mức 947,17 triệu Euro cùng kỳ năm 2011. Xuất khẩu sang EU đạt 574,74 triệu Euro, giảm so với mức 610,93 triệu Euro cùng kỳ năm 2011. Xuất khẩu ngoài EU là 386,83 triệu Euro, tăng so với mức 336,30 triệu Euro cùng kỳ năm 2011.

Khách du lịch quốc tế đến trong tháng 8/2012 là 363.573 lượt người, giảm 7,9% so với mức 371.453 lượt người của tháng 7/2012. Tổng số khách du lịch đến từ tháng 1 – 8/2012 là 1.728.762 lượt người, trong đó 1.623.367 lượt khách đến từ châu Âu./.


Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ