(07/11/2016)

Công ty tư vấn luật Algeria

Công ty tư vấn luật (đầu tư, thương mại) An-giê-ri chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn kinh doanh, đầu tư, xử lý tranh chấp tại An-giê-ri.

Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm có thể liên hệ:

Ông Akila GOUMEZIANE, Giám đốc

Công ty FARES GROUP LAW FIRM.

Địa chỉ: 1 rue Mustapha Meghnouche, Texrain, Alger

Tel:/Fax :+213 23 59 90 26

Email: info@fareslegal.com

www.fareslegal.com 

Hoàng Đức Nhuận

Thương Vụ Việt Nam tại Algeria