(02/05/2012)

Công ty Thái Lan muốn nhập khẩu nguyên liệu sản xuất Aluminum từ Việt Nam.

Công ty S-One Aluminium Co., Ltd của Thái Lan muốn nhập khẩu nguyên liệu sản xuất Aluminium từ Việt Nam.

Quý công ty nào có nhu cầu xin liên hệ qua địa chỉ: 

Ms.Pattamika  Damprapha.

Email: pattamika@s-one.co.th

Và Cc cho Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan tại địa chỉa th@moit.gov.vn để hỗ trợ khi cần thiết.


Thương Vụ Việt Nam tại Thái Lan