(30/11/2021)

Công ty Symbiona tìm kiếm đối tác về dự án xử lý nước thải

Symbiona là tập đoàn của Ba Lan hoạt động ở Châu Âu và Châu Á. Symbiona hợp tác với các ngành công nghiệp và thành phố để giúp họ được lợi từ việc đầu tư vào các giải pháp xử lý nước thải, tái sử dụng nước, phân hủy kỵ khí và xử lý khí sinh học. Symbiona được công nhận là nhà cung cấp các giải pháp linh hoạt, nhanh chóng, sáng tạo về khí sinh học, nước, nước thải và tái chế nước. Symbiona hướng tới khách hàng và làm việc thông qua các mối quan hệ lâu dài. Với chuyên môn sâu, có kiến thức và kinh nghiệm của hơn 120 dự án cho các ngành công nghiệp và thành phố, được thực hiện bằng cả công nghệ đơn giản hoặc hiện đại. Symbiona có thể vận động được nguồn tài chính ưu đãi của châu Âu cho các dự án họ tham gia.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

- Thương vụ Việt Nam tại Áo

Email: at@moit.gov.vn; trade@vietnamembassy.at

Tel: +43 1 367 1759 / +43 699 120 88 444./.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Áo