(28/07/2020)

Công ty Sanyo muốn tìm nhà cung cấp các bộ phận cho hệ thống sưởi ghế ô tô

Công ty Sanyo muốn tìm các nhà cung cấp các bộ phận cho hệ thống sưởi ghế ô tô. Yêu cầu kỹ thuật cho các bộ phận xin xem file đính kèm.

Doanh nghiệp Việt Nam có thể sản xuất toàn bộ (hoặc một phần) các bộ phận theo yêu cầu có thể liên lạc với Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản qua email: jp@moit.gov.vn

Trân trọng./.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản