(19/11/2020)

Công ty Nhật Bản tìm nhà sản xuất giày bảo hộ (chất liệu mềm)

Công ty Nhật Bản cần tìm nhà sản xuất các loại giày bảo hộ (chất liệu mềm, không phải giày bảo hộ lao động).
Công ty Nhật Bản tìm nhà sản xuất giày bảo hộ (chất liệu mềm)

(Hình ảnh chỉ có tính minh họa)

Doanh nghiệp Việt Nam có khả năng sản xuất và quan tâm, xin liên hệ theo dịa chỉ sau:

Email: kou@shintojitsugyo.co.jp

 

Trân trọng./.

Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản

jp@moit.gov.vn

 

Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản