(03/02/2021)

Công ty Nhật Bản tìm kiếm doanh nghiệp Việt Nam cung cấp nguyên liệu cá đuối phi lê

Doanh nghiệp Nhật Bản tìm nhà cung cấp nguyên liệu cá đuối phi lê.
Công ty Nhật Bản tìm kiếm doanh nghiệp Việt Nam cung cấp nguyên liệu cá đuối phi lê

Doanh nghiệp Nhật Bản tìm kiếm công ty, doanh nghiệp Việt Nam có khả năng chế biến, gia công và cung cấp nguyên liệu cá đuối phi lê (loại thịt đỏ). Tên khoa học của loại cá đuối này là Rajidae, tên tiếng Anh là Skate, tên tiếng Nhật là Gangi Ei

(tham khảo loại thịt đỏ trong hình kèm theo)

Doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cung cấp sản phẩm trên, xin liên hệ:

Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản

Email: jp@moit.gov.vn

Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản