(30/10/2018)

Công ty Nhật Bản cần tìm đối tác sản xuất sản phẩm Souvenir

Công ty Impact Nhật Bản có nhu cầu tìm kiếm các công ty của Việt Nam có khả năng sản xuất các sản phẩm Souvenir như Photo, Graphics, key holder...(như các hình ảnh kèm theo).
Công ty Nhật Bản cần tìm đối tác sản xuất sản phẩm Souvenir

 hang thu cong

Công ty của Việt Nam có khả năng sản xuất và cung cấp các sản phẩm như trên liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản.

Email: jp@moit.gov.vn

Hoặc liên hệ Mr. Daisuke Hirota

Email: daijapan@festa.ocn.ne.jp

Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản