(12/01/2022)

Công ty Nhật Bản cần nhập khẩu khăn giấy

Công ty NAGAYASU Trading của Nhật Bản cần nhập khẩu khăn giấy để bán tại hệ thống cửa hàng 100 Yên shop.
Công ty Nhật Bản cần nhập khẩu khăn giấy

Thông tin về khăn giấy xin vui lòng mở file Pdf để xem.

Quý công ty có khả năng sản xuất, xuất khẩu mặt hàng khăn giấy trên đề nghị gửi thông tin theo form mẫu đính kèm.

Thông tin xin liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản theo Email: jp@moit.gov.vn

Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản