(09/05/2019)

Công ty Nhật Bản cần nhập khẩu bạch tuộc của Việt Nam

Công ty Chế biến thực phẩm Matsumoto của Nhật Bản cần nhập khẩu bạch tuộc từ Việt Nam, doanh nghiệp của Việt Nam có khả năng cung cấp số lượng lớn xin liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản để kết nối với Công ty Matsumoto.
Công ty Nhật Bản cần nhập khẩu bạch tuộc của Việt Nam

Liên hệ: Anh Tạ Đức Minh, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản.

Tel. +81 90 6317 6868

Email: jp@moit.gov.vn hoặc taducminh@yahoo.com

 

Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản