(09/09/2021)

Công ty Nhật Bản cần đặt sản xuất túi, ví vải nhỏ

Công ty Nhật Bản có tên gọi “CRUCIAL (http://cru-cial.com/ )”. Công ty mong muốn tìm kiếm công ty của Việt Nam sản xuất túi, ví vải nhỏ (tiếng Nhật: Kinchaku) hình kèm theo.
Công ty Nhật Bản cần đặt sản xuất túi, ví vải nhỏ

(Hình ảnh minh họa)

Hiện tại họ có thể mua loại túi vải thêu, về sau này họ có thể gửi nguyên liệu vải từ Nhật Bản để sản xuất túi theo mẫu đặt hàng riêng của công ty.

Nhà sản xuất của Việt Nam quan tâm đến thông tin này, đề nghị điền thông tin theo mẫu đính kèm và gửi lại Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản, Email: jp@moit.gov.vn


Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản