(28/01/2019)

Công ty New Zealand tìm kiếm nhà cung cấp băng dính, túi xách tái sử dụng

Công ty Premeier Tapes NZ Ltd và Công ty ThinkEco NZ Ltd tìm kiếm nhà cung cấp các sản phẩm băng dính, túi xách tái sử dụng.
Công ty New Zealand tìm kiếm nhà cung cấp băng dính, túi xách tái sử dụng

(Hình ảnh sản phẩm của công ty)

Công ty Premeier Tapes NZ Ltd và Công ty ThinkEco NZ Ltd tìm kiếm nhà cung cấp các sản phẩm sau:

- Băng dính (xem sản phẩm tại đây)

- Túi xách và các sản phẩm tái sử dụng, thân thiện môi trường (xem website https://www.bagladies.co.nz)

Thông tin liên hệ:

Arvind Dayal
Premier Tapes NZ Ltd
Ph: +64 9 837 3996
Ph / Fax: +64 9 837 3999
Mob: + 64 21 645 630
E-mail: arvind@premiertapes.co.nz
Website: www.premiertapes.co.nz

Thương vụ Việt Nam tại New Zealand