(07/09/2018)

Công ty Mỹ tìm nhà máy sản suất đồ nấu bếp (xoong, nồi, ..)

Một công ty Mỹ tại bang Arizona kinh doanh đồ nấu bếp (cookware) cần tìm nhà máy sản xuất đồ cookware tại Việt Nam.
Công ty Mỹ tìm nhà máy sản suất đồ nấu bếp (xoong, nồi, ..)

Một cty kinh doanh đồ cookware có nhờ chi nhánh thương vụ Việt Nam tại Houston tìm nhà máy sản xuất đồ cookware, cty này trước đây nhập hàng từ Trung Quốc, giờ muốn tìm kiếm nguồn hàng tại Việt Nam

Doanh nghiệp nào quan tâm đề nghị liên hệ trực tiếp với ông Yosuell Ruiz tại địa chỉ:

Địa chỉ: 3725 E Roeser Rd. #15 Phoenix Arizona 85040
Điện thoại: +1 480-719-9432
Một số hình ảnh đồ nấu bếp mà cty hiện đang kinh doanh (xem file đính kèm)
Chi nhánh thương vụ Việt Nam tại Houston - Hoa Kỳ