(06/11/2018)

Công ty Mỹ cần tìm nhà sản xuất thiết bị gia dụng

Công ty Mỹ cần tìm nhà sản xuất vòi nước các loại (Faucet).
Công ty Mỹ cần tìm nhà sản xuất thiết bị gia dụng

Doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cung cấp xin liên hệ với trung tâm xúc tiến thương mại Việt Nam tại New Yok, Hoa Kỳ.

Hình ảnh sản phẩm, doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

VIETRADE NEW YORK

545 Fifth Ave, Suite 1109, New York, NY 10017, USA

Tel: 212 868 2686/ 212 868 2688

Email: vietradeny@vietrade-newyork.org

Tải file đính kèm
1 file
Trung tâm xúc tiến thương mại Việt Nam tại New York, Hoa Kỳ