(27/12/2018)

Công ty LB Nga cần tìm đối tác hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các mặt hàng gia dụng

Công ty AFALINA được thành lập từ năm 1999 và là thành viên của Phòng Thương mại và Công nghiệp Saint Peterburg, LB Nga. Các sản phẩm chính của công ty bao gồm giấy ăn, giấy vệ sinh, khăn lau, bọt biển…
Công ty LB Nga cần tìm đối tác hoạt động trong lĩnh vực  sản xuất các mặt hàng gia dụng

Hiện nay công ty có nhu cầu hợp tác với các đối tác Việt Nam gồm các nhà sản xuất và nhà cung cấp nguyên liệu để sản xuất các sản phẩm trên (chi tiết về các sản phẩm của AFALINA xem thêm tại file đính kèm).

Các doanh nghiệp, tổ chức có quan tâm và mong muốn hợp tác với AFALINA có thể liên hệ trực tiếp với ông Ivan Mititelu - manager của công ty (email:buyer@afalina-spb.ru; tel: +7 (812) 313-19-28 (add 139) hoặc Thương vụ Việt Nam tại LB Nga (email:ru@moit.gov.vn; tel: +7 495 250 2422; fax: +7 495 250 0534) để được hướng dẫn.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Nga