(10/09/2019)

Công ty Israel nhập khẩu đồ bảo hộ lao động và đồ dùng ăn uống

Công ty Israel nhập khẩu đồ dùng bảo hộ lao động, đồ dùng nhà ăn sử dụng 1 lần, kinh doanh xuất nhập khẩu các loại hàng hóa khác.
Công ty Israel nhập khẩu đồ bảo hộ lao động và đồ dùng ăn uống

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Công ty Israel nhập khẩu đồ dùng bảo hộ lao động, đồ dùng nhà ăn sử dụng 1 lần, kinh doanh xuất nhập khẩu các loại hàng hóa khác.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Israel